Jeśli szukasz pracy w nowoczesnej firmie o międzynarodowych standardach, posiadasz odpowiednie kwalifikacje, chcesz zdobyć doświadczenie i rozwinąć swoje umiejętności – napisz do nas. Oferujemy zatrudnienie nie tylko specjalistom i doświadczonym menadżerom, ale także pracownikom produkcyjnym, młodym specjalistom i absolwentom.

Obecnie poszukujemy doświadczonych i odpowiedzialnych kandydatów na stanowiska:

Kierownik Utrzymania Ruchu

Główne zadania:

 • Zapewnia ciągłość utrzymania ruchu maszyn, urządzeń produkcyjnych, elektrycznych i ciepłowniczych,  oczyszczalni ścieków , infrastruktury obiektu, oraz nadzór nad ich sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem,
 • Odpowiada za działanie systemów kanalizacyjnych, produkcję i zużycie wody i ciepła, kontroluje funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w media i zabezpiecza optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych
 • Odpowiada (nadzoruje i kontroluje)  za zapewnienie optymalnej gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej. Optymalizuje wskaźniki w tych obszarach.
 • Sprawuje nadzór techniczny nad środkami trwałymi firmy, zapewnia dostępność dokumentacji technicznej, zapewnia prace serwisowe, remontowe w celu zapewnienia funkcjonowania budynków i urządzeń technicznych.
 • Bierze czynny udział w funkcjonowaniu systemów jakości ISO22716/ISO9001
 • Kontroluje procesy ochrony środowiska, pest control i p.poż i raportuje w w/w zakresie
 • Odpowiada za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
 • Przygotowuje i zapewnia właściwą obsługę inspekcji zewnętrznych w podległym obszarze (UDT, GUM,WIOŚ), Tworzy i weryfikuje dokumentację techniczna
 • Nadzoruje projekty inwestycyjne i rozwojowe z zakresu maszyn, infrastruktury, zapewnia  organizację przeglądów,  konserwacji maszyn i urządzeń oraz ich modernizację
 • Zarządza pracą podległych pracowników i współpracuje z dostawcami usług.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektronika)
 • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziale utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej
 • Praktyczna znajomość problematyki związanej z eksploatacją, naprawami i konserwacją maszyn i urządzeń
 • Wymagane uprawnienia:  świadectwo kwalifikacyjne D w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV ,eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło
 • Nastawienie na rozwiązywanie problemów, szukanie optymalnych rozwiązań, wdrażania usprawnień
 • Komunikatywność i umiejętność budowania dobrych relacji z zespołami wewnątrz organizacji i firmami zewnętrznymi

CV z opisanym doświadczeniem zawodowym prosimy przesłać mailem [email protected]

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Młodszy technolog

Miejsce pracy: Chociw, gmina Widawa

Zadania:

 • Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem surowcami i materiałami potrzebnymi do procesu wytwarzania produktów kosmetycznych: weryfikacja stanów, dat przydatności, wyjaśnianie niezgodności.
 • Zbieranie danych z obszaru produkcji mas i gospodarki surowcowej
 • Nadzór nad wykonywaniem analiz parametrów fizykochemicznych mas.
 • Zarządzanie zespołem pracowników logistyki wewnętrznej
 • Organizacja procesu wytwarzania mas kosmetycznych zgodnie z planem produkcji i wymaganiami jakościowymi  (ISO 22716) w zastępstwie Głównego Technologa
 • Udział we wdrażaniu nowych technologii i modyfikacja istniejących
 • Przygotowywanie dokumentacji technologicznej związanej z wytwarzaniem mas, wprowadzanie i kontrolowanie poprawności danych, również w systemie ERP.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu chemii, biotechnologii, technologii żywności lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym o profilu kosmetycznym lub chemicznym posiadającym system ISO i GMP, w obszarze produkcji, kontroli jakości lub R&D będzie atutem.
 • Dobra organizacja pracy  i umiejętność skutecznego działania  pod presją czasu
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i otwartość na wyzwania
 • Obsługa pakietu MS Office

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres : [email protected]

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.